O podjetju

KARSUS d.o.o. je novo podjetje z izkušenim kadrom. V KARSUS-u so vključeni posamezniki, ki so s svojim delom v preteklih letih, pridobili nešteto referenc in izkušenj pri vodenju projektov, projektiranju, vodenju del, organizaciji gradbišč in finalizaciji objektov v gradbeništvu.

Naše naročnike spremljamo na celotni poti od prve zamisli do končanega projekta. Izvajamo gradnjo za trg, gradnjo za investitorje, izvedbeni inženiring, strokovni nadzor, svetovalni inženiring in druge aktivnosti. Storitve izvajamo s strokovno usposobljenimi in izkušenimi sodelavci s področja arhitekture, gradbeništva, strojništva, elektrotehnike ter elektronike, požarne varnosti, ekonomskih, finančnih in pravnih ved.

Smer razvoja in panoge:

Energetske sanacije obstoječih objektov

 • Svetovanje pri potrebni sanaciji konkretnega objekta
 • Priprava idejne rešitve
 • Izdelava projekta za izvedbo (PZI)
 • Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del
 • Pridobitev energetske izkaznice objekta
 • Svetovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev

Čistilne naprave in kanalizacije

 • Izdelava projektne naloge
 • Izdelava IDZ, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije
 • Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del
 • Izvedba tehnologije čistilne naprave
 • Pridobitev uporabnih in ostalih dovoljenj
 • Svetovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev

Objekti nizke gradnje in visoka gradnja

 • Izdelava projektne naloge
 • Izdelava IDZ, PGD, PZI in PID projektne dokumentacije
 • Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del
 • Pridobivanje soglasij, uporabnih in ostalih dovoljenj

Zaključna dela v gradbeništvu

 • Izvedba suhomontažnih del
 • Izvedba tlakarskih del
 • Izvedba strojnih instalacij
 • Izvedba elektro instalacij
 • Finalizacija objekta

Solarne elektrarne, ter pridobivanje električne energije iz sončnega sevanja

 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Pridobivanje soglasij
 • Sklepanje (pomoč investitorju) pogodbe za prodajo električne energije
 • Izvedba solarne elektrarne
 • Svetovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev

Vetrne elektrarne

 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Pridobivanje soglasij
 • Sklepanje (pomoč investitorju) pogodbe za prodajo električne energije
 • Izvedba vetrne elektrarne
 • Svetovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev

Biomasa, ter pridobivanje energije iz biomase (električna, toplotna, gnojila)

 • Izdelava projektne dokumentacije
 • Pridobivanje soglasij
 • Sklepanje (pomoč investitorju) pogodbe za prodajo električne energije
 • Izvedba celotnega postroja
 • Svetovanje pri zagotavljanju finančnih sredstev

Gradbeni nadzori

 • Izvedba gradbenega, strojnega in elektro nadzora v skladu za zahtevami Zakona o graditvi objektov
 • Svetovanje investitorju med gradnjo

Projektiranje, izdelava investicijskih elaboratov, ter storitve

 • Izdelava investicijskih načrtov
 • Izdelava poslovne projekcije umestitve projekta v poslovanje podjetja in s tem v gospodarstvo
 • Izdelava projektne naloge
 • Izdelava načrtov arhitekture
 • Izdelava gradbenih načrtov
 • Izdelava načrtov strojnih instalacij
 • Izdelava načrtov elektro instalacij in telekomunikacij
 • Izdelava študij in zasnov požarne varnosti
 • Izdelava ostalih študij in elaboratov
 • Izdelava načrtov notranje ureditve, ter zunanje ureditve
 • Revizija in recenzija projektne dokumentacije
 • Priprava razpisov
 • Vodenje razpisov, analiza ponudb, ter izbira izvajalcev

Finančno svetovanje

 • Spremljanje finančnih razpisov v Sloveniji
 • Spremljanje in prijava razpisov kohezijskega EU sklada
 • Svetovanje pri pridobitvi ugodnih posojil