Storitve

Celovito vodenje projektov

Naša ključna prednost je celovito vodenje gradbenih projektov, kar predstavlja za naročnika sodelovanje z enim poslovnim subjektom od ideje, do predaje objekta. Ključna prednost je jasna vizija in cilji, ter postavljene zadolžitve in odgovornost skozi celotno fazo »pridobivanja« objekta.

Pokrivamo vsa področja gradnje, od infrastrukture, inženirskih objektov in stavb.

Naročnik ima ideje in potrebe, vse ostalo je v domeni projektnega vodje, ki vodi svojo projektno skupino, v katero so vključeni strokovnjaki s posameznih strokovnih področij.

Naše sodelovanje je lahko omejeno na posamezno fazo projekta ali samo na posamezno aktivnost znotraj faze, seveda je za naročnika najboljše, da nam zaupa celovito vodenje projekta.

Vsak projekt je razdeljen v štiri faze.

425x282xelectrical,P20design.jpg.pagespeed.ic.oFqm_IFreX design_and_build_hands djvu_1524667_pavlinb_shutterstock-rokovanje

 

Inicializacija projekta

Inicializacija projekta je ključna faza, v tej fazi se postavijo temelji projekta, sprejete odločitve v tej fazi so ključne za uspeh projekta.

Nudimo:

images2 rokovanje Splosno2

 

Načrtovanje projekta

Načrtovanje projekta predstavlja fazo v kateri se natančno definira predmet projekta. Kvalitetne rešitve definrane v tej fazi prispevajo k racionalni gradnji in ekonomični in funkcionalni uporabi.

Nudimo:

 • Izdelava projektne naloge
 • Izdelavo načrtov arhitekture
 • Izdelavo gradbenih načrtov (statika, načrt kanalizacije, vodovoda,..)
 • Izdelavo načrtov strojnih instalacij
 • Izdelavo načrtov elektro instalacij in telekomunikacij
 • Izdelavo študij in zasnov požarne varnosti
 • Izdelavo ostalih študij in elaboratov
 • Izdelavo načrtov notranje ureditve, ter zunanje ureditve
 • Revizijo in recenzijo projektne dokumentacije
 • Pridobivanje in urejanje služnosti
  • Pridobivanje upravnih dovoljenj in drugih dovoljenj (projektni pogoji, soglasja,…)

 

efficienza-energetica-edifici images images1

 

Načrtovanje izvedbe projekta

Nudimo:

 • Pridobivanje upravnih in ostalih dovoljenj (gradbeno dovoljenje, …)
 • Pripravo razpisne dokumentacije:
  • svetovanje glede izbire postopka javnega naročila,
  • priprava razpisne dokumentacije,
  • objave na portalu javnih naročil,
  • svetovanje glede izvedbe odpiranja ponudb,
  • natančna vsebinska in računska analiza prejete ponudbene dokumentacije,
  • svetovanje glede dopustnosti in sprejemljivosti dopolnjenih formalno nepopolnih ponudb skladno z zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije,
  • pomoč in svetovanje pri izboru najustreznejših ponudnikov v skladu z merili za izbor,
  • pomoč in svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov,
  • priprava gradbenih in drugih pogodb,
  • izdelava ustreznih poročil,
  • v teku gradnje: priprava javnega naročila za dodatne gradnje, vodenje pogajanj, priprava aneksov za dodatne gradnje,…
  • Pripravo vlog in dokumentacije za prijavo na sofinanciranje s strani EU skladov in proračuna RS.


 

Izvedba  projekta

Nudimo:

 • Uvedbo izvajalca v delo
 • Vodenje in koordiniranje izvedbe
 • Izvedbo strokovnega nadzora
  • Izvedba gradbenega, strojnega in elektro nadzora v skladu za zahtevami Zakona o graditvi objektov
  • Svetovanje investitorju med gradnjo
  • Pripravo dokumentacije za tehnični pregled
  • Pridobitev uporabnega dovoljenja in obratovanje projekta
   • Sodelovanje pri primopredaji opravljenih pogodbenih del in pri odpravi pomanjkljivosti
   • Izdelava zahtevkov za črpanje sredstev sofinanciranih s strani EU skladov in proračuna RS.

    

Stadion3 Stadion2 Stadion1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA +ákocjanske_0017 +ákocjanske_0001